Vissen naar variatie: Digitaal op zoek naar onbekende Noord/Zuid-verschillen in de grammatica van het Nederlands

Stefan Grondelaers, Robbert De Troij, Dirk Speelman, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Citeer dit