Visual Analytics of the DARIAH in-kind contributions

A.M. Scharnhorst, Femmy Admiraal, Dirk Roorda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual Analytics of the DARIAH in-kind contributions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science