Visual Conceptualizations and Models of Science. Editorial for the special issue 'Science of Science: Conceptualizations and Models of Science'

K. Börner, A. Scharnhorst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-172
  TijdschriftJournal of Informetrics
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit