Visual cortex plasticity in the mouse: The role of Notch1 and proteomic analysis of new regulatory mechanisms.

M. Dahlhaus

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhage, M., Promotor, Externe Persoon
  • Levelt, C.N., Promotor
Datum van toekenning04 jul. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit