Visual field loss in the elderly: Prevalence, cause and associations with impairment in daily functioning. The Rotterdam Study

R.S. Ramrattan, R.C.W. Wolfs, S. Panda-Jonas, J.B. Jonas, D. Bakker, H.A. Pols, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1788-1794
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume119
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit