Visual impairment and quality of life in the older European population, the EUREYE study.

J.H. Seland, J.R. Vingerling, C.A. Augood, G. Bentham, U. Chakravarthy, P.T.V.M. de Jong, M. Rahu, G. Soubrane, L. Tomazolli, F. Topouzis, A.E. Fletcher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)608-613
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit