Visual Processing by Calretinin Expressing Inhibitory Neurons in Mouse Primary Visual Cortex

Daniela Camillo, Mehran Ahmadlou, M Hadi Saiepour, Maryam Yasaminshirazi, Christiaan N Levelt, J Alexander Heimel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

353 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual Processing by Calretinin Expressing Inhibitory Neurons in Mouse Primary Visual Cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences