Visual, sensorimotor and cognitive routes to understanding others' enjoyment: An individual differences rTMS approach to empathic accuracy

R. Paracampo, Martina Pirruccio, Marco Costa, Sara Borgomaneri, Alessio Avenanti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual, sensorimotor and cognitive routes to understanding others' enjoyment: An individual differences rTMS approach to empathic accuracy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences