Visual spatial attention to multiple locations at once: the jury is still out.

B. Jans, J.C. Peters, P. De Weerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

101 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)637-682
TijdschriftPsychological Review
Volume117
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit