Visual stimulus-specific habituation of innate defensive behaviour in mice

Azadeh Tafreshiha, Sven A van der Burg, Kato Smits, Laila A Blömer, J Alexander Heimel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual stimulus-specific habituation of innate defensive behaviour in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences