Visual symptoms and retinal straylight after laser peripheral iridotomy: the zongshan angle-closure prevention trial.

N. Congdon, X. Yan, D.S. Friedman, P.J. Foster, T.J.T.P. van den Berg, M. Peng, R. Gangwani, M. He

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1375-1382
TijdschriftOphthalmology
Volume119
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit