Visualization of a short-range Wnt gradient in the intestinal stem-cell niche

Henner F Farin, Ingrid Jordens, Mohammed H Mosa, Onur Basak, Jeroen Korving, Daniele V F Tauriello, Karin de Punder, Stephane Angers, Peter J Peters, Madelon M Maurice, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

371 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualization of a short-range Wnt gradient in the intestinal stem-cell niche'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences