Visualizing compositional data on the Lexis surface

Jonas Schöley, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

137 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualizing compositional data on the Lexis surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences