Visualizing Networks of Artistic Ideas in History Paintings in the Seventeenth-Century Netherlands: Long paper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 18 jul. 2019

Citeer dit