Visualizing Social Movements in Bolivia (1992-2010)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-102
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume94
StatusGepubliceerd - apr. 2013

Citeer dit