Visuele cultuur als etnologisch onderzoeksveld: Beeld en identiteit

E.M. Efting Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

239 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)74-83
TijdschriftcULTUUR
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit