Visuomotor cerebellum in human and nonhuman primates.

J. Voogd, C.K. Schraa-Tam, J.N. Van der Geest, C.I. De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)392-410
TijdschriftCerebellum
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit