Vitamin D and retinal microvascular damage: The Rotterdam Study

Unal Mutlu, M Arfan Ikram, Albert Hofman, Paulus T V M de Jong, Andre G Uitterlinden, Caroline C W Klaver, M Kamran Ikram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
298 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vitamin D and retinal microvascular damage: The Rotterdam Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences