Vitamin D in multiple sclerosis: implications for assessment and treatment.

T. Holmoy, M.T. Kampman, J Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1101-1112
TijdschriftExpert Review of Neurotherapeutics
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit