Vitamin D in the healthy and inflamed central nervous sytem.

J. Smolders, S.M. Moen, J. Damoiseaux, I. Huitinga, T. Holmoy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-43
TijdschriftJournal of the Neurological Sciences
Volume311
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit