Vitamin D supplementation and antibodies against the Epstein-Barr Virus in multiple sclerosis patients.

G. Disanto, A.E. Handel, J. Damoiseaux, R. Hupperts, G. Giovannoni, J Smolders, S.V. Ramagopalan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1679-1680
TijdschriftMultiple Sclerosis
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit