Vitamin K supplementation increases vitamin K tissue levels but fails to counteract ectopic calcification in a mouse model for pseudoxanthoma elasticum.

T.G.M.F. Gorgels, J.H. Waarsing, M. Herfs, D. Versteeg, F. Schoensiegel, T. Sato, R.O. Schlingemann, B. Ivandic, C. Vermeer, L.J. Schurgers, A.A.B. Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1125-1135
TijdschriftJournal of Molecular Medicine
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit