Vitrectomie, de weg naar een nieuw gezichtspunt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

380 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1009-1012
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume122
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit