Vlaamse riddermonniken in de verf gezet? [Boekbespreking van: Jan Hosten, De Tempeliers in de Lage Landen (Amsterdam: Horizon, 2020, ISBN 9789463962261)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)738-739
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume133
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit