Vladimir Yakovlevich Propp (1895–1970): Formal Analysis of Folktales

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-312
TijdschriftHistory of Humanities
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit