Vlaming-Flamenco: Spaans in het Nederlands, en andersom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

545 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-11
TijdschriftOnze Taal
Volume6
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit