Vlinderverzamelaars en systeembouwers

G.J. Postma, H.J. Bennis, M. Everaert, J. Zwart, L.L. Cheng, N. Corver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 06 mrt 2010

Citeer dit

Postma, G. J., Bennis, H. J., Everaert, M., Zwart, J., Cheng, L. L., & Corver, N. (2010). Vlinderverzamelaars en systeembouwers. NRC Handelsblad.