V.M. Bukhshtab Papers, from Prague with Resistance

Bouwe Hijma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-7
Aantal pagina's2
TijdschriftOn the Waterfront: Newsletter of the Friends of the IISH
Nummer van het tijdschrift38
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit