VOC-archieven tot leven met Data Experience: Data Huygens ING gebruikt in Augmented Reality

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1
TijdschriftE-data & Research
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - okt. 2021

Citeer dit