VOC: Marx from the Margins: A Collective Project, from A to Z

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-167
TijdschriftKrisis : Journal for Contemporary Philosophy
Volume38
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jul. 2018

Citeer dit