Voedertijd voor bodemschimmels: hoe we ecologische gewasbescherming kunnen stimuleren: Nature Today - ecologische gewasbescherming

Froukje Rienks, A. Clocchiatti (Onderzoek geciteerd), W. de Boer (Onderzoek geciteerd)

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
UitgeverNature Today
StatusGepubliceerd - 11 feb. 2020

Citeer dit