Volatile-mediated antagonism of soil bacterial communities against fungi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1025-1035
TijdschriftEnvironmental Microbiology
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum03 okt 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit