Volatile-mediated antagonism of soil bacterial communities against fungi

X.G. Li, Paolina Garbeva, X. Liu, P.J.A. Klein Gunnewiek, A. Clocchiatti, M.P.J. Hundscheid, Xingxiang Wang, Wietse De Boer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1025-1035
TijdschriftEnvironmental Microbiology
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum03 okt. 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Research theme

  • Chemical communication

Citeer dit