Volatile-mediated antagonism of soil bacterial communities against fungi

X.G. Li, Paolina Garbeva, X. Liu, P.J.A. Klein Gunnewiek, A. Clocchiatti, M.P.J. Hundscheid, Xingxiang Wang, Wietse De Boer (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Zoekresultaten