Volatile-mediated interactions between phylogenetically different soil bacteria

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

142 Citaten (Scopus)
671 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Volatile-mediated interactions between phylogenetically different soil bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences