Volatile semiochemicals in host-community location by egg parasitoids

L. Noldus, J.H.M. Buser, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelProc. 3rd Europ. Workshop Insect Parasitoids (Lyon, 8-10 Sept. 1987), Les Coll. de l'INRA
Pagina's19-20
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit