Volatile sensation: The chemical ecology of the earthy odorant geosmin

Paolina Garbeva* (Co-auteur), Mariana Avalos, Dana Ulanova, Gilles P. van Wezel, Jeroen S. Dickschat

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Volatile sensation: The chemical ecology of the earthy odorant geosmin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences