Volatiles from soil-borne fungi affect directional growth of roots

Kay Moisan (Co-auteur), Jos M. Raaijmakers, Marcel Dicke, Dani Lucas-Barbosa, Viviane Cordovez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Volatiles from soil-borne fungi affect directional growth of roots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology