Volatiles in inter-specific bacterial interactions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

618 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Volatiles in inter-specific bacterial interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences