”Volk van Java, de Russische Revolutie houdt ook lessen in voor U”: Indonesisch socialisme, bolsjewisme, en het spook van het anarchisme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrage‘People of Java, the Russian Revolution contains lessons for you too’
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)427-447
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume130
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit