Volkscultuur en identiteit: het volksverhaal als icoon van de lokale gemeenschap

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

338 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-21
Aantal pagina's7
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit