Volkskunde in verandering. Reflecties bij een disciplinaire status quo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
498 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-19
TijdschriftVolkskunde
Volume113
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit