Volkskunde op eigen kracht

T. Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-55
TijdschriftVolkskundig Bulletin
Volume26
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit