Volksplanting van wereldverbeteraars: Pieter Plockhoy en de Amsterdamse stadskolonie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftOns Amsterdam
Volume72
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit