Volledig oeuvre van Anne Frank online: Onderzoekers maken Anne Franks werkwijze als schrijver inzichtelijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4
TijdschriftE-data & Research
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - okt. 2021

Citeer dit