Vollersoproeren en collectieve actie in Gent en Leiden in de 14de en 15de eeuw

A.J. Brand, M. Boone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

594 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)168-192
Aantal pagina's24
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit