Voltaire, Stedman, and Suriname Slavery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6413 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-34
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume14
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit