Volumetric parcellation methodology of the human hypothalamus in neuroimaging: normative data and sex differences.

N. Makris, D.F. Swaab, A. Van der Kouwe, B. Abbs, D. Boriel, R. Handa, S. Tobet, J.M. Goldstein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-10
TijdschriftNeuroImage
Volume69
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit