Voluntary participation, state involvement: Indonesian propaganda in the struggle for maintaining independence, 1945-1949

Anda Zara

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Romijn, Peter, Promotor
  • Keppy, Peter, Promotor
Datum van toekenning19 okt. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit