von Hippel-Lindau tumor suppressor mutants faithfully model pathological hypoxia-driven angiogenesis and vascular retinopathies in zebrafish

E. van Rooijen, E.E. Voest, I. Logister, J. Bussmann, J. Korving, F.J. van Eeden, R.H. Giles, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'von Hippel-Lindau tumor suppressor mutants faithfully model pathological hypoxia-driven angiogenesis and vascular retinopathies in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds