Von Krieg zu Krieg. Zu den Beziehungen zwischen der Kommunistischen Internationale und den Sozialistischen Internationalen - Eine Zwischenbilanz.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)446-478
Aantal pagina's144
TijdschriftInternationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit